Posted on

Magasinering – när dina saker behöver förvaras

Magasinering är ett bra alternativ när du inte har någonstans att göra av dina saker. Det kan exempelvis bli aktuellt om du befinner dig mellan två bostäder då du inte har möjlighet att göra av dina saker någon annanstans. Men magasinering kan även vara lämpligt vid andra tillfällen och inte enbart för magasinering av ditt bohag.

Fem tillfällen då du kan behöva magasinering
Magasinering är ett annat ord för förvaring – flytthjälp malmö. Det brukar ofta handla om att förvara rätt stora volymer, men så behöver inte vara fallet. Att kunna förvara saker på ett torrt och säkert ställe är dock viktigt vid olika tillfällen i livet. Oavsett varför du behöver magasinering, gäller det att hitta ett ställe som erbjuder det du behöver för just dina saker. Kanske är närheten till dina saker viktigt? Eller att magasineringen kan erbjuda en viss typ av säkerhet? Se till att hitta det som är mest lämpligt för det du ska magasinera och som samtidigt är något som du faktiskt kan ha råd med. Tillfällen då du kan behöva magasinering är:

• Vid brand.
Om en brand har uppstått i eller i närheten av din bostad, så att din bostad blivit obeboelig, kan det vara nödvändigt att magasinera hela eller delar av ditt bohag under tiden som en renovering av din bostad sker och/eller under tiden du letar ny bostad.

• Vid flytt.Säker magasinering

Flytt är ett vanligt tillfälle då magasinering behövs. Det beror oftast på att det är lätt att hamna mellan två bostäder där sakerna plötsligt inte får något hem alls. Oftast är det tillfälligt, men ibland kan långtidsmagasinering bli nödvändigt.

• När sakerna tar för mycket plats.
Har du flyttat från en stor till en mindre bostad och/eller köpt på dig för många möbler i förhållande till ytan? Då kanske inte alla dina saker får plats hemma. Magasinering förvarar det som inte ryms till dess att du vet vad du ska göra med det.

• När du behöver extra förvaring.
Ibland behövs magasinering endast på grund av att du har för mycket saker som du inte vet var du ska göra av. Det behöver varken bero på bränder, flytt eller något annat än det faktum att dina saker tar för mycket plats.

• När du köpt saker som du inte vill ha i bostaden.
Kanske har du köpt något som du ännu inte kan förvara på något annat sätt? Kanske har du köpt något till ett företag du planerar att starta eller har köpt något som du planerar att sälja vidare så fort som möjligt. Då kanske du varken kan eller vill förvara sakerna i din egen bostad under tiden, vilket kan skapa ett behov av magasinering.